Pravila FAIR PLAY

ŠPORTNIK
1. Vedno igram po pravilih!
2. Trudim se po svojih najboljših močeh!
3. Upoštevam odločitve sodnika!
4. Izogibam se prepiru in pretepu!
5. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
6. Priznam svoje napake!
7. Pazim kako se izražam!
8. Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
9. Zabavam se - šport je igra!
10. Športniki smo prijatelji!
TRENER
1. Pedagoška načela postavljam pred rezultatsko uspešnost!
2. Pri načrtovanju tekem in treningov upoštevam, da imajo mladi športniki tudi druge interese in obveznosti.
3. Na tekmovanju zahtevam upoštevanje pravil in igranje v duhu fair playa!
4. Poskrbim, da vsi sodelujoči dobijo primeren igralni čas!
5. Želim, da je otrokovo doživetje športa pozitivno in ne pretiravam s tekmovalnostjo!
6. Ne glede na rezultat, vedno pohvalim vloženi trud in izpostavim dobre stvari!
7. Skrbim za varnost pri športu in uporabljam otrokom primerne metode dela!
8. Spoštujem sodnikove odločitve in to zahtevam tudi od otrok!
9. Sodelujem s starši v dobro vseh otrok!
10. Zavedam se, da sem zgled otrokom in to tudi upoštevam!
STARŠI
1. Otroka ne silim v šport!
2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec,če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje izražam na dostojen način!
9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

FAIR PLAY na tekmah


FAIR PLAY načela za vse športnike

1. Sodelujem, ker v športu uživam in vem, da zmaga ni vse!
2. Spoštujem svoje tekmece, saj brez njih ni športa!
3. Igram v skladu s pravili igre in v duhu fair playa!
4. S svojimi dejanji ne ogrožam tekmecev!
5. Tekmujem po svojih najboljših močeh!
6. Dostojno se obnašam tako ob zmagi kot ob porazu!
7. Spoštujem odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev!
8. Obsojam uporabo nedovoljenih poživil!
9. Varujem čisto in naravno okolje!
10. Širim ideje fair playa tudi na drugih področjih svojega življenja!